y Gwasanaeth Pensiwn
  Hafan
(yn Saesneg)
 Canolfan Adnoddau
(yn Saesneg)
 Ynglyn ni
(yn Saesneg)
 Cysylltu ni
(yn Saesneg)
 A to Z
(yn Saesneg)
  Allweddair  
 

Ynglyn a ni

 
         
 

Ynglyn a ni

Pwy ydym ni

Beth rydym yn ei wneud

Sut bydd Y Gwasanaeth Pensiwn yn effeithio arnaf

Pam rydym ni yma

Gwasanaeth lleol

Swyddi yn y Gwasanaeth Pensiwn

 

Taflenni a ffurflenni

Lawrlwytho neu gofyn am gopiau o ganllawiau a ffurflenni cais Y Gwasanaeth Pensiwn

 

Taliadau Tanwydd Gaeaf

 
e-service

Cael Rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth ar lein

 
 
-

 Rwy'n cynllunio ymlaen
 Rwy'n agosau at ymddeoliad
 Rwyf wedi ymddeol

-
 

Pwy ydym ni

Mae'r llywodraeth wedi sefydlu gwasanaeth newydd - Y Gwasanaeth Pensiwn, sydd yn rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae wedi ei sefydlu i wella'r gwasanaeth rydych yn ei dderbyn, os ydych yn bensiynwr yn barod neu yn cynllunio am eich ymddeoliad, pryd bynnag mor bell i ffwrdd y gallai hynny fod.

Dros y ddwy flynedd nesaf bydd ein gwasanaeth gwell yn cael ei ehangu yn raddol i gwmpasu Lloegr, Yr Alban a Chymru. Ar hyn o bryd bydd gan y Gwasanaeth Pensiwn wasanaeth lleol wedi ei gefnogi gan 26 o ganolfannau pensiwn. I ddarganfod sut i cysylltu a'r Gwasanaeth Pensiwn yn eich ardal chi ewch i Cysylltu ni.

Rydym yn gweithio i wella cynnwys Cymraeg ein gwefan. Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth, cysylltiadau ac ysgrifau newydd i'n safle yn rheolaidd, felly dewch yn ôl i edrych am ddatblygiadau newydd.

 
 

Termau defnyddio   |   Polisi preifatrwydd

Hawlfraint y Goron